Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Protokoll

Protokoll från sammanträden finner du på Sammanträdesportalen som möjliggör att du kan ta del av både handlingar, bilagor och protokoll för respektive möte.