Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.

2023

 KfKsAuSHBUBoUSUTVUUbrnÖfnPADb
Jan   30303131249  
Feb 206    1517
Mars6 6272728281529 
April17     2628 
Maj 8222223231724 8
Juni197 20    21  26
Juli           
Aug   21 2828 29 29     
Sept  18 25276 22
Okt223 1616 17 17 4 9
Nov20211313141422 15 27
Dec184     131 

Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system
Db: Demokratiberedningen