Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.

2021

 KfKsAuShbuBouSocTvuUbrnÖfnPADb
Jan   252526262727  
Feb 228     24261
Mars8 29151516161724 22
April2612      2823 
Maj  24101011111919 17
Juni217 22    16  
Juli           
Aug           
Sept   202021212915 27
Okt 184     271 
Nov1 22889924  15
Dec206     83 

Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system
Db: Demokratiberedningen