Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.

2023

 KfKsAuSHBUBoUSUTVUUbrnÖfnPADb
Jan   30303131249  
Feb 206    1517
Mars6 6272728281529 
April17     2628 
Maj 8222223231724 
Juni197 20    21  
Juli           
Aug   21 2828 29 29     
Sept  18 18276 22
Okt223 1616 17 17 4 
Nov20201313141422 15 
Dec184     131 

Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system
Db: Demokratiberedningen