Bilda förening

Vill du och några vänner starta en förening? Har ni ett gemensamt intresse som ni vill utveckla? Ni kanske börjar fundera på hur man organiserar arbetet i en förening, vem som ska göra vad mm. Via kommunens föreningsstrateg kan ni få tips och information om hur man kan gå till väga när man startar en förening.  Kontakta kommunens Föreningsstrateg om du vill ha stöd i föreningsfrågor.

Kontaktperson

Föreningsstrateg

Magnus Öberg

073-364 73 05

magnus.oberg@robertsfors.se