Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Bidrag till föreningar med lönebidragsanställd personal

Ansökan om bidrag/redovisning av kostnaderna inlämnas till Fritidskontoret före 1 mars.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.