Bidrag till kulturprogram/arrangemang

Förening eller studieförbund som ordnar kulturprogram eller större arrangemang riktade till allmänheten kan erhålla bidrag.

Bidrag kan ej beviljas för redan genomförda program. Bidrag ska sökas hos Kulturkontoret i god tid före programmets genomförande.