Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Bidrag till kulturprogram/arrangemang

Förening eller studieförbund som ordnar kulturprogram eller större arrangemang riktade till allmänheten kan erhålla bidrag.

Bidrag kan ej beviljas för redan genomförda program. Bidrag ska sökas hos Kulturkontoret i god tid före programmets genomförande.