Bidrag till nyanläggningar eller ombyggnad/upprustning

I ansökan ska beskrivning av planerade åtgärder, eventuella ritningar och kostnadsberäkning finnas med.

Ansökan ska lämnas till Fritidskontoret senast 1:a november.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.