Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Bidrag till nyanläggningar eller ombyggnad/upprustning

I ansökan ska beskrivning av planerade åtgärder, eventuella ritningar och kostnadsberäkning finnas med.

Ansökan ska lämnas till Fritidskontoret senast 1:a november.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.