Bidrag ungdomsledarutbildning

Kriterier:

Bidrag utgår till kursavgift, kursmaterial, resekostnader, mat och husrum med faktisk kostnad, dock högst 300:- per dag och person.

Bidrag utgår för högst 5 dagar inkl. resdagar, för högst 3 deltagare per förening och kurs.

Bidraget per förening är maximerat till 8.000:- per år.

Bidrag utgår ej till:

  • Sådan utbildning som erhåller bidrag via studieorganisation.
  • Kongresser, stämmor, förbundsmöten etc.

Bidraget sökes löpande under året, dock senast 2 månader efter avslutad kurs.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.

Till ansökan skall bifogas kopior på kursprogram, deltagarförteckning och verifikat över samtliga kostnader.