Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Driftsbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som bl a ansvarar för museala samlingar.

Bidraget fördelas en gång per år. Ansökan skall vara inlämnad senast 15/12 varje år. Bidraget håller på att revideras. Kontakta Åsa Grenholm, Kulturchef för mer information.

Kontaktperson

Biblioteks- och Kulturchef

Åsa Grenholm

0934-140 19

070-688 35 51

asa.grenholm@robertsfors.se