Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Driftsbidrag till samlingslokaler

Kriterier för bidragets storlek är följande:

  • Lokalens storlek, standard, utrustning, driftskostnader, befolkningsunderlag och nyttjandegrad.

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som skall vara berättigade till samlingslokalbidrag, samt storleken på bidragen.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.