Driftbidrag till samlingslokaler

Driftbidraget kan sökas av föreningar eller organisationer som ansvarar för allmän samlingslokal inom kommunen. Samlingslokalen ska vara registrerad hos kommunen.

För att en lokal skall klassas som samlingslokal krävs att den har en lokalyta som medger en större samling av människor. Lokalen skall vara ändamålsenligt utrustad samt vara tillgänglig för allmänheten.

Kriterier för bidragets storlek är följande:

  • Lokalens storlek, standard, utrustning, driftskostnader, befolkningsunderlag och nyttjandegrad.

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som skall vara berättigade till driftbidrag till samlingslokaler, samt storleken på bidragen.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.

Kontaktperson

Föreningsstrateg

Magnus Öberg

073-364 73 05

magnus.oberg@robertsfors.se