Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Driftsbidrag till snöskoter/motsvarande

Bidrag utgår till förening som med hjälp av snöskoter/pistmaskin ansvarar för att elljusspår, slalombackar och/eller skoterleder hålls i ordning så att skid- och skoteraktiviteter kan utövas av allmänheten.

Kommunstyrelsen prövar bidragets storlek i förhållande till:

  • anläggningens omfattning och nyttjandegrad
  • föreningens aktivitet.

Snöskoterbidraget utbetalas i januari.