Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Hyresbidrag för lokaler

a. Kommunala lokaler:

Förening som hyr kommunal lokal för ungdomsverksamhet, erhåller bidrag med högst 70 % av den fastställda hyrestaxan (föreningen debiteras resterande del, minst 30 %)

b. Samlingslokaler som kommunen lämnar driftsbidrag till,

Förening som hyr samlingslokal inom kommunen, till vilken kommunen lämnar årligt driftsbidrag, erhåller bidrag med högst 70 % av hyreskostnaden.

Hyreskostnaderna skall styrkas genom att kopior på verifikat bifogas ansökan.

Ansökan kan ske två gånger per år, före 1 sept. resp. 1 febr. och avse föregående halvår.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.