Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Särskilda bidrag

Ansökan om särskilt bidrag kan ske löpande och behandlas av Kommunstyrelsen/Fritidskontoret i varje enskilt fall.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst