Sommarlovsaktiviteter 2019

Sommaren 2019 kan föreningar och kommunala verksamheter söka bidrag för att ordna aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Föreningar erhåller ett föreningsbidrag och pengar till att genomföra aktiviteten. Pengarna kan användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet.

Det går exempelvis att söka bidrag för prova-på aktiviteter för nya målgrupper, utflykter, dagkollo, livsmedel, förbrukningsmaterial som krävs för att genomföra en aktivitet m.m. Det går inte att söka bidrag för exempelvis utlandsresor, träningsläger eller cuper för föreningens egna medlemmar eller lön för planering/genomförande av aktiviteter.

Direktiv för att kunna ansöka om bidraget

  • Ansök senast 31 maj
  • Aktiviteterna skall genomföras inom perioden v.25-v.33
  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

Viktigt att tänka på

När ansökan är beviljad så betalar vi ut 75% av bidraget. När aktiviteten/aktiviteterna är genomförda ska redovisningen ske så snart som möjligt. Redovisning görs via formulär som mailas ut i samband med godkänt bidrag.

När redovisningen är komplett ifylld och en ekonomisk redovisning med tillhörande kvitton och fakturor är inskickad till oss kommer er redovisning att gås igenom. När redovisningen är godkänd kommer den resterande utbetalningen av ert beviljade bidrag att betalas ut. Pengar från det beviljade bidraget som inte utnyttjas skall betalas tillbaka till Robertsfors kommun.

Så här ansöker du

  1. Ansökan görs på formuläret: Ansökan sommarlovsaktiviteter 2019 (extern-länk)
  2. Beslut om tilldelade medel meddelas senast i slutet av vecka 23.
  3. Beviljade aktiviteter ska redovisas på utskickat formulär senast 31 aug och en ekonomisk redovisning skall innan dess finnas Robertsfors kommun tillhanda. Kom därför ihåg att spara kvitton och fakturor.

Marknadsföring

Robertsfors kommun kommer att sammanställa samtliga beviljade aktiviteter i ett sommarutskick som går ut till alla hushåll i kommunen. Aktiviteterna kommer också att presenteras på Robertsfors kommuns hemsida samt turistsida.