Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Tävlingsbidrag

Tävlingsbidrag kan beviljas för deltagande i tävlingar på elitnivå (lägst av karaktären SM-slutspel) till vilket deltagaren/laget har blivit uttaget eller kvalificerat sig att deltaga.

Bidrag beviljas med max. 50 % av redovisade kostnader för deltagaravgifter, resor och logi.

Bidraget per förening är maximerat till 5.000:- per år.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.

Bidraget kan sökas löpande under året, dock senast 2 månader efter genomförd tävling.