Tävlingsbidrag

Tävlingsbidrag kan beviljas för deltagande i tävlingar på elitnivå (lägst av karaktären SM-slutspel) till vilket deltagaren/laget har blivit uttaget eller kvalificerat sig att deltaga.

Bidrag beviljas med max. 50 % av redovisade kostnader för deltagaravgifter, resor och logi.

Bidraget per förening är maximerat till 5.000:- per år.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.

Bidraget kan sökas löpande under året, dock senast 2 månader efter genomförd tävling.