Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Bidraget fördelas en gång per år av kommunstyrelsen efter ansökan. Ansökan sker under våren. Bidraget fördelas en gång per år.

Gör ansökan i form av ett vanligt brev med belopp och kort motivering. Bifoga årsmötesprotokollet samt uppdaterad ekonomisk redovisning (både balansräkning och resultaträkning) , som inkluderar postgiro.nr & bankgironummer.

Sänd din ansökan till:
Robertsfors kommun
Tillväxtsektorn
Kulturbidrag
Storgatan 13
915 81 Robertsfors

Välkommen in med ansökan!

Kontaktperson

Tillväxtchef

Magnus Hansson

0934 - 141 12

070 - 543 48 53

mah@robertsfors.se