Lotteritillstånd

För att anordna lotteri krävs som regel tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000). Om lotteriet ska anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom Robertsfors Kommun ska ansökan göras hos kommunen. Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.