Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Lotteritillstånd

För att anordna lotteri krävs som regel tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000). Om lotteriet ska anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom Robertsfors Kommun ska ansökan göras hos kommunen. Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.