Registrera förening

För att din förening ska kunna få bidrag och stöd av kommunen behöver den vara registrerad. Om du är osäker på om din förening finns registrerad hos kommunen – kontakta föreningsstrategen. Annars skickar du in föreningens konstituerande årsmötesprotokoll, stadgar och verksamhetsplan till föreningsstrategen för registrering.

Kontaktperson

Föreningsstrateg

Magnus Öberg

073-364 73 05

magnus.oberg@robertsfors.se