Hand som vevar på kastspö, i bakgrunden vattendrag.

Rickleån

Flottarstigen och Fiskestigen

Det går att följa Rickleån från Överklinten ner till mynningen i Rickleå. Mellan Överklinten och Robertsfors vandrar man på den s k Flottarstigen som är den del av ån där flottning bedrevs fram till 60-talet. Från Robertsfors till Rickleåmynningen fortsätter vandringen längs den så kallade Fiskestigen. På denna del av Rickleån har någon flottning ej skett utan den är helt orörd och unik. DU kan läsa mer om Flottarstigen och Fiskestigen som vandringsled här.

Rickleån delas in i två fiskeområden inom kommungränsen, ett övre fiskevårdsområde och det nedre Rickleå samfällighetsförenings område, sträcker sig från Tvärån-Åselestupet i väster till Rickleåns mynning i öster.

Vid vissa strategiska platser, t ex Laxbacken, finns infotavlor uppsatta med karta och fiskegränser, kontaktpersoner och övrig information som kan hjälpa dig tillrätta som sportfiskare.

Fiskevårdsområden

Rickleåns Övre Fiskevårdsområde
Rickleå Bysamfällighet, Nedre Fiskevårdsområdet