Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Rickleån

Flottarstigen och Fiskestigen

Man kan följa ån från Överklinten ner till mynningen i Rickleå. Mellan Överklinten och Robertsfors vandrar man på den s k Flottarstigen som är den del av ån där flottning bedrevs fram till 60-talet. Från Robertsfors till Rickleåmynningen fortsätter man vandringen längs den s k Fiskestigen. På denna del av Rickelån har någon flottning ej skett utan den är helt orörd och unik.

Rickleån delas in i två fiskeområden inom kommungränsen, ett övre fiskevårdsområde och det nedre Rickleå samfällighetsförenings område, sträcker sig från Tvärån – Åselestupet i väster till Rickleåns mynning i öster.

Vid vissa strategiska platser, t ex Laxbacken, finns infotavlor uppsatta med karta och fiskegränser, kontaktpersoner och övrig information som kan hjälpa dig tillrätta som sportfiskare.

Fiskeområden

Rickleåns Övre Fiskevårdsområde
Rickleå Bysamfällighet, Nedre Fiskevårdsområdet

www.ricklea.se