Ytterklintsjön och Vargsjön

Ytterklintsjön och Vargsjön är två sjöar som ligger vid Ytterklinten väster om Robertsfors. Båda är ca 600 m långa varav Vagsjön är den något bredare.

Bestånd: Gädda, abborre och mört.

Fiskesäsong: Hela året. Gratis fiske.

Vindskydd/eldplater: Grill

Vägangivelse/skyltning: Skyltat vid väg.