Golf

Robertsfors GK – 18 håls bana

Välkomna till Robertsfors Golfklubb, en golfbana av högsta klass.

Robertsfors Golfklubb bildades 1987. 1991 stod 9 hål klara för spel och utökades 2004 till 18 hål, par 72. Banans längd är 5850 m från gul tee.
Banarkitekt är Peter Nordvall.

Banan är till karaktären huvudsakligen en parkbana, men med visst skogsinslag. Arkitekturen är skotskt inspirerad, och är en av Peter Nordvalls omisskännliga skapelser. De mest utmärkande dragen är de djupa kraterliknande bunkrarna samt den höga och vajande ruffen.

Banan ligger på det gamla bruksområdet, med brukshotellet från sekelskiftet som klubbhus. I klubbhuset finns kansli, omklädningsrum och dusch, golfshop, restaurang samt en övervåning med rum för uthyrning och konferenslokaler.

Filosofin som präglat banan under alla år är en strävan att vara hela familjens alternativ, högsta kvalitet på greener samt bollränna dygnet runt för att försöka tillvarata det spontana golfspelet. Vi hoppas att du både som medlem och gäst skall trivas på vår vackra bana

För mer info robertsforsgk.se