Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Motionsspår

Inom kommunen finns elljusspår som vintertid kan användas för skidåkning och sommartid för löpning, jogging och promenader. Spåren prepareras och underhålls av idrottsföreningen på respektive ort.

Motionsspår

  • Stantorsvallen, Robertsfors: Totalt cirka 7.800 meters elljusspår varav 2.400 meter i en grundslinga med två tilläggsslingor om totalt drygt 5.000 meter. Övergångsspår finns som gör att längder på 500 meter och 1,5 km också kan nyttjas.
  • Ånäset IP: Elljusspår 2,2 km. Dagspår 500 m, 1,0 km, 2,5 km resp. 6 km.
  • Bygdeå: Elljusspår 2,5 km. Dagspår 500 m, 1,5 km, 2,5 km, resp. 6 km.
  • Djäkneboda: Elljusspår 2,2 km
  • Överklinten: Elljusspår 2,6 km, Dagspår 1,5 km resp. 5 km. Dessutom del av 7-milaspåret.
  • Åkullsjön: Elljusspår 3,0 km. Dagspår 1,5 km, 2,5 km, resp. 5 km. Dessutom del av 7-milaspåret.
  • Flarken: Elljusspår 2,0 km.
  • 7-milaspåret: Ett fint spår för motion under soliga vinterdagar på vårkanten. Spåret är även tänkt att kunna användas för vandring eller löpning sommartid.