Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kultur

Föreningsbidrag

Robertsfors Kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar, stiftelser etc. Stödet avser vara en hjälp till självhjälp och kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten. För mer information om bidrag som går att ansöka om besök sidan Föreningsbidrag .

 • Årets kulturkommun

  Läs mer om Årets kulturkommun
 • Barn- och ungdomskultur

  Läs mer om Barn- och ungdomskultur
 • Konst

  Läs mer om Konst
 • Kulturmiljöer

  Läs mer om Kulturmiljöer
 • Kulturstipendier

  Läs mer om Kulturstipendier
 • Museer

  Läs mer om Museer
 • Musik

  Läs mer om Musik
 • Teater

  Läs mer om Teater