Årets kulturkommun

Robertsfors är Årets kulturkommun i Västerbotten under läsåret 2020/2021. Det innebär att kommunen under ett års tid kommer att ha större utbud av kulturaktiviteter. Ungefär som den redan så etablerade Kulturveckan, men istället under ett helt kulturår.

Bakom utnämningen Årets kulturkommun står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan tillsammans med en rad andra kulturutövare som är verksamma i hela länet. Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med lokala företrädare.

Robertsfors målsättning som Årets kulturkommun är att locka en bredare, blandad och även en yngre publik. Att nå även dem som vanligtvis inte tar del av kulturutbudet i kommunen. Man ser även året som en chans för kompetenshöjning genom att få stöd, handledning och utbildning av de stora länsaktörerna.

Robertsfors kommun ansökte om att bli Årets kulturkommun, i ansökan lyftes det stora kulturengagemang som finns i bygden hos både bygde- och kulturföreningar och även den inarbetade Kulturveckan som genomförs varje höst med föreläsningar, workshops, musik och föreställningar.

Motiveringen från Västerbottens museum, Norrlandsoperan, Västerbottensteatern samt Region Västerbotten lyder:
”För ett aktivt och mångårigt kulturstöd som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud och en välbesökt årlig kulturvecka.”

Kontaktperson

Biblioteks- och kulturchef
Åsa Lundström
0934-14019
asa.lundstrom@robertsfors.se