Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Barn- och ungdomskultur

I Robertsfors kommun har barn- och ungdomskulturen en viktig plats. Barn och ungas eget kulturutövande stimuleras i flera olika miljöer, så som på biblioteken, ungdomsgårdarna och genom studieförbunden.

Varje år ordnas professionell teater för barn i förskolan, skolan och på biblioteken, dels i kommunens egen regi och dels genom projekten Skapande skola och Skapande förskola.

Under skolans höstlov, som vi i Robertsfors kallar för Kulturlovet, görs varje år satsningar på att fylla lovet med varierade och kreativa aktiviteter.

  • Kulturlots

    Läs mer om Kulturlots
  • LOUD

    Läs mer om LOUD