Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Konst

I kommunen finns professionella och framgångsrika bildkonstnärer och konsthantverkare. Här finns också möjlighet för amatörer att delta i målarkurser och konstgrupper i studieförbundens regi. Kommunen har en aktiv konstförening.

Konstföreningen arrangerar konst- och hantverksutställningar i Galleri Blickpunkten, Storgatan 11 i Robertsfors.

Den offentliga konsten som vi alla har tillgång till, kan ses i kommunens offentliga rum och parker.