Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kulturmiljöer

Kommunens kulturmiljöer tas väl om hand av våra hembygdsföreningar; Bygdeå Hembygdsförening, Nysätra Hembygdsförening samt Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum.