Museer

På våra museer och i våra samlingar kan man följa Robertsfors kommuns historia och framväxt.

Följande museer går att besöka:

  • Bruksmuseet i Robertsfors
  • Kulturum Ratan
  • Lantbruksmuseet i Kålaboda
  • Bobacksgården i Bygdeå
  • Dalkarlså lanthandelsmuseum i Dalkarlså
  • Thurdinska gården

visistrobertsfors.se kan du läsa mer om besöksmålen.