Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Museer

På våra museer och i våra samlingar kan man följa Robertsfors kommuns historia och framväxt.

Följande museer går att besöka:

  • Bruksmuseet i Robertsfors
  • Kulturum Ratan
  • Lantbruksmuseet i Kålaboda
  • Bobacksgården i Bygdeå
  • Dalkarlså lanthandelsmuseum i Dalkarlså
  • Thurdinska gården

visistrobertsfors.se kan du läsa mer om besöksmålen.