Stor slaggstensbyggnad. I förgrunden liten järnskylt med lok på.

Robertsfors Bruksmuseum

Museet visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet. Hur lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån, blev Robertsfors Bruk. I samlingen ingår ellok och vagnar från slutet av 1800-talet, förvarade i ett restaurerat lokstall.

Bruksjärnvägen

Järnvägen började anläggas 1875 och fullföljdes 1899. Ångloksepoken var mycket kort eftersom banan elektrifierades redan 1900. Det betydde att Bruksjärnvägen i Robertsfors på den tiden var världens nordligaste smalspåriga elektrifierade järnväg! Spårvidden är 750 mm, vilket inte är så vanlig spårvidd i Sverige.

Från början var det järngods som transporterades från Robertsfors bruk till Sikeå hamn men då järnhanteringen upphörde inriktades transporterna mer och mer på virke och pappersmassa.

På 40- och 50-talen fraktades mest timmer via järnvägen. Den lades ner när flottningen i Rickleån upphörde 1961.

Idag finns ca 700 m räls och återuppbyggandet av lok och räls gjordes under 90-talet av en entusiastisk skara idealister så idag finns ett antal renoverade lok och vagnar att köra ut och visa upp.

Robertsfors Bruksmuseum är medlem i Ostriket.

Öppettider

Bruksmuseet håller öppet följande datum 2021.
6/6–31/8 Onsdag-söndag: 10:00 – 15:00.
Loken körs ej under sommaren2021.
Café med smörgåsar och hembakt  gofika.
VÄLKOMNA!

Kontaktperson

Turistsamordnare

Dante Dahlgren

0934-140 03

dante.dahlgren@robertsfors.se

Robertsfors Bruksmuseum
Telefon: 070-678 00 45