Ungdomsstipendium

Nominera till ungdomsstipendium.

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas till ungdom eller grupp av ungdomar som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt – gett kommunen god PR.

Vi vänder oss till Dig som kommunmedborgare att komma in med förslag till lämplig kandidat/kandidater.

Med förslaget måste en skriftlig motivering följa.

Stipendieförslag skickas senast den 9:e maj 2016 till:

Robertsfors kommun
Kommunledningskontoret
Eva Marklund
Storgatan 13
915 81 Robertsfors