Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Ungdomsstipendium

Nominera till ungdomsstipendium.

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas till ungdom eller grupp av ungdomar som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt – gett kommunen god PR.

Vi vänder oss till Dig som kommunmedborgare att komma in med förslag till lämplig kandidat/kandidater.

Med förslaget måste en skriftlig motivering följa.

Stipendieförslag skickas senast den 9:e maj 2016 till:

Robertsfors kommun
Kommunledningskontoret
Eva Marklund
Storgatan 13
915 81 Robertsfors