Integrationsenheten

Arbetsmarknadsenheten har ansvar för flyktingmottagning, bosättning och integration i Robertsfors kommun och samarbetar bland annat med Arbetsförmedlingen för att individer ska få jobb och egen försörjning.

De flesta flyktingar kommer till kommunen genom anvisning från Migrationsverket. Vid ankomst till kommunen blir man mottagen av flyktinghandläggare från Arbetsmarknadsenheten och får information om var flyktingmottagningen finns och vilka mottagningstider som gäller. Gemensamt besök i bostaden sker också.

Kommunen ansvarar för SFI, bostad, skola och barnomsorgen samt för samhällsorientering, vilket innebär att vi ska ge samhällsinformation på den enskildes modersmål inom ett år på 60 timmar från det att personen bosatt sig i kommunen.

Vill du ha mer information eller om du har tips och idéer om hur vi kan jobba vidare med våra nya kommuninvånare så tveka inte att höra av dig!

Kontaktperson

Flykttningsekreterare

Sofia Achi

0934-142 93

076-1269056

sla@robertsfors.se