Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Projekt

Pågående projekt:

– Destination Umeåregionen (Dest). Syftet är att utveckla Umeåregionen som destination, genom att öka kunskapen om destinationsarbete och marknadens villkor, öka utbudet av produkter, stärka samverkan och öka destinationens tillgänglighet. Målet är att öka tillväxten i turistnäringen.

Kontaktperson

Kommunchef

Anders Persson

0934 - 140 07

anders.persson@robertsfors.se