Lokal utveckling

Byautvecklingsrådet i Robertsfors kommun är ett ideellt arbetande, opolitiskt samverkansorgan för byarna och tätorterna i Robertsfors kommun. Byautvecklingsrådet har till uppgift att:

  • vara en kontaktlänk mellan byarna/tätorterna. 
  • vara byarnas språkrör visavi kommunala och andra myndigheter i gemensamma frågor.
  • verka för en fördjupad bydemokrati genom att ansvar och resurser förs ut till byaråden.
  • medverka till att samhällsservice bibehålls och utvecklas i byarna.
  • verka för byasamarbete inom områden som t ex utbildning och turism.
  • stimulera byaråden att delta i Bygderådsutbildning och byautveckling