Serveringstillstånd

För att få servera alkohol krävs vanligtvis serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.
Ansökan om serveringstillstånd görs hos Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Olika typer av serveringstillstånd

  • Stadigvarande till allmänheten (vanligtvis restauranger)
  • Stadigvarande till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)
  • Stadigvarande cateringverksamhet för slutet sällskap
  • Tillfälligt till allmänheten (t.ex. festivaler)
  • Tillfälligt till slutet sällskap (t.ex. föreningsfester och liknande)

När behövs inte serveringstillstånd?

Oftast behövs tillstånd för att servera alkohol, men det finns även några undantag då ett serveringstillstånd inte är nödvändigt.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

I förväg bestämda personer: Att det ska vara fråga om i förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Och ett evenemang som kräver att biljett köps i förväg innebär inte att det är för i förväg bestämda personer, ifall allmänheten har möjlighet att köpa biljetterna.

Utan vinstintresse: Att serveringen ska ske utan vinstintresse innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa good-will är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.

Lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker: Att serveringen bara får ske i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-eller lättdrycker innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedelsanläggning.

Är du osäker på om det evenemang du planerar kräver serveringstillstånd? Kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö