Registrering/godkännande av livsmedelsanläggning

Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något av stadierna i livsmedelskedjan.

För att starta ny verksamhet eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat eller godkänt. Registrering sker vanligtvis hos kommunen, dock ska företaget registreras hos Länsstyrelsen om man avser att bedriva primärproduktion som t.ex. odling av grönsaker. Företag som hanterar och levererar animaliska livsmedel måste godkännas av Livsmedelsverket, det kan vara ett mejeri, ett äggpackeri eller en charkfabrik.

Har du funderingar kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se