Godkännande av livsmedelsanläggning

Godkännande/registrering av livsmedelsanläggning

Vilken livsmedelshantering som sker avgör om det krävs godkännande eller om det räcker med registrering. När livsmedel bereds eller bearbetas krävs godkännande, det kan till exempel gälla restauranger, smörgåsberedning eller livsmedelsbutik med charkdisk. Några exempel på verksamheter där det räcker med registrering är försäljning av färdigförpackade livsmedel eller servering av livsmedel som tillagats i en annan anläggning. Vid ett godkännande granskas lokalens och utrustningens lämplighet samt systemet för egenkontroll. Alla relevanta krav i lagstiftningen måste vara uppfyllda innan ett godkännande kan ges. Vid mindre brister i egenkontrollprogrammet finns möjlighet att få ett tre månaders villkorat godkännande.

Livsmedelslagstiftningen gäller för både godkända och registrerade verksamheter. För tidsbegränsade verksamheter och livsmedelshantering utomhus gäller samma regler som för fasta verksamheter.

Vad du får göra utan registrering eller godkännande

Om någon som inte redan är livsmedelsföretagare vill sälja eller servera livsmedel går det i vissa fall att göra utan registrering eller godkännande från miljö- och byggnadskontoret. Det rör sig om verksamheter som bara sker vid några tillfällen per år. Antalet gånger som något får utföras beror på risken. Ju högre risk desto färre tillfällen och vice versa.

Några exempel:

  • Du kan baka bullar, skorpor och kakor (mycket låg risk) och sälja dessa vid max 10 helger (lö-sö).
  • Du kan grilla råa hamburgare (hög risk) under två dagar två gånger per år.
  • Du kan grädda våfflor och servera tillsammans med grädde och sylt under 6 helger per år.

Verksamheter utan ”viss organisation”

För att en verksamhet ska räknas som ett livsmedelsföretag krävs en viss organisation, t.ex. visst utrymme eller en person avsatt för uppgiften. Exempel på verksamheter som anses sakna viss organisation är:

  • en bilverkstad som bjuder på kaffe och kakor gratis till kunder
  • en cykelhandlare som säljer sportdryck
  • en blomsteraffär som har en frysbox med glass

Dessa typer av verksamheter kräver inget godkännande eller registrering.