Upphandlingar

RAM-AVTAL

Nya RAM-avtal ska upphandlas på RobertsforsBostäder/Robertsfors kommun. Det gäller RAM-avtal inom byggentreprenadtjänster, elentreprenadtjänster och målerientreprenadtjänster. Mer information om upphandlingarna finns på Opic – Robertsfors

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se