Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Stöd och omsorg

Tillfälligt behov eller hjälp i vardagen? Här hittar du information om bland annat ekonomiskt bistånd, hjälp vid psykisk ohälsa eller missbruk, stöd för invandrare, möjligheter för funktionsnedsatta och mycket annat. Du får också råd och tips för livets olika skeenden, som till exempel vigsel, familjeliv, äldreboende och begravning.

Populära undersidor

ÄldreomsorgRiksfärdtjänstBoendenRäddningstjänstEkonomiskt bistånd