Äldreomsorg

Åldrandet är en naturlig del av livet och det är normalt att det sker förändringar i kropp och själ. Alla äldre människor ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgen i Robertsfors kommun svarar för olika insatser enligt socialtjänstlagen. Den har till grund att värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Robertsfors kommuns äldreomsorg

Äldreomsorgen strävar efter att du ska kunna bo kvar i ditt egna hem så länge som möjligt och känna dig trygg och säker. Vi har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. För dig med mer omfattande behov finns våra äldreboenden med lägenheter och behöver du tillfälligt bo utanför ditt hem finns möjligheten att söka korttidsvistelse eller växelvård.

Vi vill gärna höra om dina synpunkter på vår äldreomsorg, vad som är bra respektive mindre bra. Du kan lämna dina synpunkter i blanketten som finns längre ned på sidan.

I våra värdighetsgarantier kan du läsa om hur vi i kommunen arbetar för den enskildes möjlighet till självbestämmande, delaktighet och hur vi värnar om den enskildes integritet. Du finner dessa dokument längre ner på sidan.

Kontaktperson

Äldre- och handikappomsorgschef

Ewy Andersson

0934-140 36

ewy.andersson@robertsfors.se

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8:30-9:30

0934-140 93

0934-141 30