Dagverksamhet Måsen

En gemytlig plats för kropp och själ som ger tillfälle för gemenskap och aktivitet.

Måsens dagverksamhet finns till för dig med en demenssjukdom. Vi erbjuder meningsfull tillvaro och upplevelser i nuet med kompetent personal i hemlik miljö. Dina behov och önskemål ligger till grund för planering och vistelse på Måsen. Vi arbetar med att bibehålla funktioner och färdigheter hos varje enskild individ. Dagarna fylls med aktiviteter som t.ex. trevlig samvaro med mat, fika, sång, musik, bakning, pyssel, lässtunder, film och promenader mm.

Lokal: Edfastgården som är öppen:
Måndag-Torsdag kl. 9-14.

Kontaktperson

Måsen

Telefon: 0934-142 67

Ansökan om daglig verksamhet
Biståndshandläggare
Telefon: 0934-140 93
Telefon: 0934-141 30