Två händer sträcks ut mot varandra i mmörkt rum.

Anhörigstöd

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller hjälper en släkting, närstående eller bekant, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara sin vardag.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Kommunens biståndshandläggare fyller en viktig funktion i kartläggningen av personer som har behov av stöd. De kommer tidigt i kontakt med personer som är i behov av insatser för stöd i eget boende eller i behov av ett särskilt boende.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som vårdar eller stöttar en annan människa. För en del är det ett tillräckligt stöd att veta att någon ringer och frågar hur man mår med jämna mellanrum, andra känner att de behöver få egen tid och kanske åka bort ett tag. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att stödet man får är individuellt anpassad och därför kan även olika stödformer kombineras. Tanken är att detta skall ge ökad livskvalitet både för den anhörige och för den som får hjälp. Nedan kan du läsa om vilken typ av stöd till anhöriga som kommunen erbjuder.

Kostnadsfri avlösning

Är en del av kommunens anhörigstöd där det finns möjlighet till 12 timmars kostnadsfri avlösning per kalendermånad för anhörig som vårdar en närstående som har ett långvarigt behov av stöd/vård/tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder. Den kostnadsfria avlösningen utförs av kommunal hemtjänstpersonal. Stödet kan ges mån-fre mellan tiderna 12-16. Kontakta hemtjänstchef för mer information.

Korttidsvistelse/växelvård– ansöks via biståndshandläggare

Korttidsboendet är ett viktigt stöd till personer som bor kvar i ordinärt boende och har stora omvårdnadsbehov. Insatsen ges utifrån en biståndsprövning. Insatsen kan vara korttidsvistelse, avlastning, rehabilitering, växelvård.

 Arvoderad anhörigvård– ansöks via biståndshandläggare

Det är en ekonomisk ersättning för den som vårdar en anhörig eller närstående kan få som alternativ till hemtjänst. För att få arvode för anhörigvård ska hjälpen som ges vara av personlig karaktär, det vill säga hjälp med exempelvis hygien, på och avklädning. Du som utför anhörigvård kan vara make, maka, sambo eller nära vän till den som behöver hjälp. Det är ett bistånds beprövat stöd.

Daglig verksamhet för personer med demenssjukdom – ansöks via biståndshandläggare

Måsens dagverksamhet är till för personer med demenssjukdom. Individens behov och önskemål ligger till grund för planering och vistelse på Måsen. Där arbetar man med att bibehålla funktioner och färdigheter hos varje enskild individ.

Biståndshandläggare
Telefon: 0934-140 93
Telefon: 0934-141 30

 Någon att prata med när ens närstående har insatser från kommunen

Särskild och ordinär boendeform – anhöriga får samtalsstöd via personal på boendet, beroende på frågeställning. Inom särskilt och ordinärt boende är det enhetschefen som har sammanhållande ansvaret för att guida anhörigstöd.

Funktionshinderområdet – anhöriga får samtalsstöd via personal på boendet, beroende på frågeställning. Enhetschefen har sammanhållande ansvar för att guida anhörigstöd

Servicetjänster som inte behöver ansökas

Anhöriglarm

Den som vårdar närstående i hemmet kan erhålla ett anhöriglarm som en servicetjänst. Med den funktionen kan man ta emot larm från anhörig utan att larmet går via någon larmcentral. Larmet kopplas ihop med det mobilnummer man önskar ska mottaga larmet och den som larmat kan både höra och prata med den som mottagit larmet. För att erhålla ett anhöriglarm ringer man växeln och söker socialas verksamhetstekniker som kan vara behjälplig.
Telefon: 0934-140 00

Övriga aktörer

Frivillig verksamhet, Besöks och väntjänst

Besöks och väntjänst bedrivs av olika frivilligorganisationer och samordnas via studieförbundet och daglig verksamhet på Måsen. Det som frivilliga kan erbjuda är att, komma på besök för att umgås, följa med till vårdcentral, tandläkare, följa med på promenad m.m. De följer ej med på besök på sjukhus.

Fixartjänster

Du kan få hjälp med enklare saker i hemmet såsom, byta glödlampor, säkringar, batterier, uppsättning av brandvarnare, hänga upp tavlor, sätta upp tavelkrokar, hjälp med gardiner och gardinstänger etc.

Anhöriggrupper

Studieförbundet vuxenskolan erbjuder i samverkan med kommunen anhöriggrupper för de som vårdar närstående i hemmet. Detta är en verksamhet som är under återuppbyggnad efter pandemi.

Vill du veta mer kontakta Måsen på 0934–14267

Kontaktperson

Biståndshandläggare
Vill du veta mer eller behöver stöd och råd är du välkommen att ringa till biståndshandläggare via växeln.
0934-140 00.