Boende för äldre

När behov av vård och omsorg är så omfattande att de inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan du ansöka om en lägenhet på ett särskilt boende. Robertsfors kommun har 100 lägenheter fördelat på 3 äldreboenden varav 32 lägenheter för personer med demenssjukdom.

Du kan klicka dig vidare i undermenyn för att läs om de olika äldreboendena som finns i kommunen.

Ansökan

Ansök om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare. Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Ansökningsblankett finns att göra på webben, Ansökan om korttidsvistelse/särskilt boende (extern-länk).

Vad händer sedan?

Biståndshandläggaren träffar dig för att tillsammans gå igenom din situation. Därefter görs en individuell bedömning om vilken hjälp och stöd du kan få. Beslut om bistånd meddelas inom maximalt 30 dagar från och med ansökningsdatum. Av biståndsbeslutet framgår vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan

Överklagan

Om du inte har fått det bistånd du ansökt om har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till socialutskottet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Överklagan kan endast göras av den person som beslutet angår. Behöver du fler upplysningar eller hjälp med överklagan kan du vända dig till din biståndshandläggare. Läs mer om överklagan (pdf-dokument).

Kostnad

Hyreskostnaden varierar bland de olika boendeformerna. Kostnader för mat tillkommer och även en omsorgsavgift som varierar beroende på din sammanlagda inkomst. Läkemedelskostnader betalas av dig samt läkar- och tandläkarbesök.

För närmare information om avgift och andra kostnader kontakta avgiftshandläggare på: 0934-140 34.

Kontaktperson

Avgiftshandläggare

Maria Rölvåg

0934-140 34

maria.rolvåg @robertsfors.se

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8:30-9:30

0934-140 93

0934-141 30

0934-142 81

  • Edfastgården

    Läs mer om Edfastgården
  • Lövlundens äldreboende

    Läs mer om Lövlundens äldreboende
  • Nysätragården

    Läs mer om Nysätragården