Nysätragården

Nysätragårdens trevliga äldreboende ligger i Ånäset och består av 28 lägenheter. Samtliga lägenheter är försedda med egen wc/dusch och pentry.

I lägenheterna finns möjlighet att koppla in telefon och TV och alla lägenheter ligger i anslutning till ett gemensamt dagrum. Varje lägenhet är utrustad med säng inkl madrass, sängbord, taklampor, tavellist och larmfunktioner, i övrigt får du möblera och inreda som du själv önskar.

Aktiviteter

En gemensam och förutsebar aktivitet/dag samt minst en enskild aktivitet med boende utifrån genomförandeplan. Bingo, gruppgymnastik, högläsning.

Personal

Nysätragårdens personal består av kompetenta undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Samtliga står dig i tjänst, där värdighet och välbefinnande ligger till grund i den dagliga omvårdnaden. Vi arbetar med en personcentrerad omvårdnad som handlar om att se dig som människa bakom sjukdom, åldrande, symtom och beteenden. Som enskild individ ska du ges möjlighet att behålla din identitet och känna att det är en meningsfull vardag. Läkarresurs finns att tillgå.

Kontaktombud

När du flyttar till en av lägenheterna på Nysätragårdens äldreboende blir någon av omvårdnadspersonalen ditt kontaktombud. Kontaktombudet fungerar som en länk mellan dig, personalgruppen och anhöriga. Kontaktombudet är den du vänder dig till om ditt behov av stöd förändras eller om du har frågor, särskilda önskemål och förväntningar.

Genomförandeplan

Någon av de första veckorna hjälps du och din kontaktperson åt att planera hur det individuella stödet ska utformas, det skrivs ned i en så kallad genomförandeplan så att samtliga personal kan ta del av det och den enskildes självbestämmande och integritet kan värnas.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader

Hyreskostnaden varierar bland de olika äldreboendena. Kostnader för mat tillkommer och även en omsorgsavgift som varierar beroende på din sammanlagda inkomst. Läkemedelskostnader betalas av dig samt läkar- och tandläkarbesök.

För närmare information om avgift och andra kostnader kontakta avgiftshandläggare på: 0934-140 34.

Kontakt