Bäckvägens gruppbostad

För dig som har stort behov av omvårdnad och tillsyn kan det passa att bo i en gruppbostad. I en gruppbostad bor du i en egen mindre lägenhet men personal finns i huset dygnet runt. Lägenheterna är fullvärdiga och är ca 40 m² i storlek. Det finns också ett gemensamt rum och kök som du delar med de andra som bor i gruppbostaden.

På boendet får du stöd med att ha en bra fritid och att utveckla egna fritidsintressen. Om du bor i en gruppbostad får du också stöd med hälsa och sjukvård.
All personal arbetar för att du ska ges möjlighet att behålla din identitet och känna att du har en meningsfull vardag och goda levnadsvillkor.

Kontaktperson

Bäckvägens gruppbostad

Telefon: 0934 – 109 41
Telefon chef: 0934–140 46

Ansökan om boende för vuxna görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.

Telefon: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-fredag 8:30-9:30.