Boendestöd – stöd i hemmet

Personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning som bor i egen bostad, har möjlighet att få stöd i hemmet.

För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service, men behöver stöd i vardagen finns olika stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Personal från boendestödsteamet besöker dig i hemmet utifrån den plan som vi har gjort upp tillsammans med dig, och du är delaktig i alla aktiviteter. Du får stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter.

Insatser från boendestödsteamet i ditt hem innebär att vi arbetar för din självständighet

  • Att du får stöd att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter; exempelvis egenvård, hushållsgöromål, matlagning, tvätt, inköp med mera.
  • Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt där du får individuellt stöd att på egen hand kunna klara dina vardagsaktiviteter.


Kontaktperson

Boendestödsteam
Telefon: 070-283 82 50

Chef Boendestöd:
Telefon: 0934–140 46

Ansökan boendestöd
Kontakta socialsekreterare genom att ringa växeln.
Telefon: 0934-140 00  (begär att få prata med socialsekreterare)