Gläntan korttidsvistelse

I Ånäset finns Gläntans korttidsvistelse med 12 rum som ska göra det lättare för dig som äldre att bo kvar i hemmet och för att skapa flexibilitet inom kommunens äldreomsorg. Vi arbetar för att bibehålla och förbättra din enskilda förmåga och funktion att klara vardagen med eller utan hemtjänst.

För att komma till Gläntans korttids vistelse måste du kontakta en biståndshandläggare för att göra en ansökan och få ett beslut.

Personal

Undersköterska, vårdbiträde och rehabassistent svarar för daglig omvårdnad av gästen.

Kontaktombud

Alla som vistas på Gläntan får ett kontaktombud. Kontaktombudets uppgift är att vara den närmaste vårdaren för gästen och vara en viktig länk vid olika kontakter.

Genomförandeplan

Alla gäster ska ha en upprättad genomförandeplan. För att värna om gästens självbestämmande och integritet gör kontaktombudet tillsammans med gästen en individuell planering av stöd som den enskilde har behov av.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på Gläntans korttids har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader

Läkemedelskostnader betalas av gästen.
Patientavgift vid läkar- och tandläkarbesök betalas av gästen. Om patientavgiften ej erläggs vid besöket skickar landstinget räkning.

Kontaktperson

Korttidsboendet Gläntan

Kyrkogatan 9
 915 34 ÅNÄSET

Telefontider biståndshandläggare
vardagar mellan 8.30-9.30
0934-140 93
0934-141 30

0934-142 81

Kontakter:
Kontaktombud och Grupp :       0934-142 63 eller 0934-142 64
Arbetsterapeut:                            0934-142 62
Sjukgymnast:                                 0934-142 62
Sjuksköterska:                               0934-142 61
Boendechef:      0934-142 60