Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel.

Hur gör jag?

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ni kan också ringa Skatteupplysningen (0771‑567 567). Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er. Enligt svensk lag finns följande hinder för att få gifta sig:

  • om man är under 18 år och inte har tillstånd från länsstyrelsen
  • om man är nära släkt med den man vill gifta sig med
  • om man redan är gift, eller registrerad partner enligt den tidigare lagen

De svenska hindren gäller alltid när man ska gifta sig i Sverige, alltså även om ingen av er som gifter er är svensk medborgare eller bor i Sverige.

Vid vigseln skall två vittnen närvara. De kan vara släkt eller vänner till er. Du och din blivande maka/make ansvarar för att vittnena närvarar.

När ni fått “Intyg hindersprövning” och “Intyg vigsel”, tar ni kontakt med en vigselförrättare och överlämnar intygen. Intygen används som underlag för protokoll och vigselbevis. Ni kommer då också överens om vilken dag, tid och plats som vigseln skall ske, samt vem ni vill ha som vigselförrättare. Namn och adress på de två personer som skall vara vittnen lämnar ni vid detta tillfälle.

Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Det ni kan få betala är vigselförrättarens resekostnader.

Borgerliga vigselförrättare samt förrättare av partnerskapsregistrering
inom Robertsfors kommun är:

NamnAdressTelefon
Ingrid SundbomVästra Kålaboda 310, 915 95 Ånäset070-5120096
Elisabeth ÅströmYttre Åkulla 47, 915 98 Bygdeå070-3504420
Helena LindahlGumbodahamn 48, 915 94 Ånäset