Ekonomiskt bistånd

Den som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt har rätt att söka om bistånd till sin försörjning.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat stöd vilket betyder att en socialsekreterare utreder din och familjens rätt till bistånd. För att ha rätt till det måste du bo och vara folkbokförd i kommunen. De som enbart vistas i kommunen kan ha rätt till visst stöd. Hur mycket pengar du kan få beror på dina inkomster, utgifter och riksnormen. Målet är att ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig lösning tills du kan försörja dig på egen hand.

Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Detta behöver du göra innan du söker om ekonomiskt bistånd

Om du har egna pengar ska du använda dem först, detta gäller även sparade pengar.
Om du har tillgångar, kan du behöva sälja dem för att få pengar till din försörjning.
Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den skyldig att försörja dig.
Om du har rätt till andra bidrag, från exempelvis Försäkringskassan, A-kassa eller CSN ska du ansöka om dem.

Det är viktigt att du lämnar riktiga och sanningsenliga uppgifter när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du lämnar felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och polisanmäld.

 

Vad behöver jag göra för att ha rätt till ekonomiskt bistånd?

Om du är arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen, aktivitetsrapportera samt aktivt söka arbeten. Är du sjuk behöver du ett läkarintyg på att du är sjukskriven. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte kravlös.

Hur ansöker man?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd genom att fylla i en ansökningsblankett och lämna in de uppgifter som är angivna på ansökningsblanketten. Ansökan kan lämnas i postlåda på kommunhuset eller skickas via brev till Socialtjänsten, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. När ansökan inkommit till socialtjänsten kommer en socialsekreterare ta kontakt med dig och boka ett möte. Behöver du hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta en socialsekreterare. När ansökan är komplett har socialsekreteraren upp till 10 dagars handläggningstid.

Provberäkning ekonomiskt bistånd: Länk till socialstyrelsen (extern länk).

 

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan om försörjningsstöd eller övrigt ekonomiskt bistånd har du rätt att överklaga beslutet. Hur du överklagar står på ditt beslut. Du kan även tala med socialsekreterare som kan förklara och hjälpa dig.

Kontaktperson

Socialsekreterare
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag samt fredag kl. 08.30-09.30
Ring växel: 0934 – 140 00 (begär att få prata med socialsekreterare för ekonomiskt bistånd)