God man, förvaltare, förmyndare

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga, barn under 18 år samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Överförmyndarenheten i Umeåregionen hjälper dig som bor i Robertsfors, Umeå, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling, eller Vännäs kommun. Vi svarar på frågor om gode män, förvaltare och barns pengar.

För mer information

Besök överförmyndarnämndens hemsida (extern-länk)