Ensamkommande flyktingbarn

Robertsfors kommun har tecknat avtal med migrationsverket om totalt 19 platser för till Sverige anlända ensamkommande flyktingbarn. Av dessa platser är fem avsedda för asylsökande barn. Platserna avser pojkar som vid ankomsten är mellan 15-17år.

Ensamkommande barn definieras som barn under 18år, som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar och ingen annan vuxen närvarande som får anses ha trätt i förälders ställe.

I och med att migrationsverket anvisar barnet till Robertsfors kommun placeras det i boendet Nova. Socialtjänsten formaliserar beslutet och upprättar en vårdplan (beskriver ungdomens behov). Överförmyndarnämnden utser God man och ansvarar för att de har utbildning för uppdraget.

Verksamheten för dessa barn består idag av tre steg, detta för att ge dessa ungdomar bästa möjliga förutsättningar för en god utveckling. Introduktion i skolan erbjuds inom ca två veckor och beroende på ålder Tundalsskolan/Jenningsskolan.

Övergripande förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten

 • Vi arbetar utifrån en humanistisk människosyn där vi tror på individens egen förmåga och kapacitet
 • Vi utgår ifrån att våra ungdomar är friska och självständiga individer som har en bra grund att bygga vidare på
 • Vi uppmuntrar till eget ansvar och arbetar för introduktion och delaktighet i samhället.

Samtidigt är det av stor vikt att ungdomarnas ursprung får vara en del av deras nya identitet

 • Vi bemöter ungdomarna med respekt och empati
 • Vi har ett professionellt förhållningssätt i arbetet gentemot ungdomarna
 • Vi är lyhörda och har en förmåga att ta tillvara på de tillfällen som bjuds till utvecklande samtal
 • Vi är flexibla och samspelta

Kontaktperson

IFO-chef

Doris Öhlund

0934-140 16

doris.ohlund@robertsfors.se

 • HVB Nova

  Läs mer om HVB Nova
 • Vega - utslussningsboende

  Läs mer om Vega - utslussningsboende