Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

HVB Nova

Här arbetar 9 Introduktionshandledare samt enhetschef (samma enhetschef i hela verksamheten). Varje ungdom har en egen god man som tillsammans med personal stöttar ungdomen i vardagen.

Om ungdomen får PUT (permanent uppehållstillstånd) och uppnått en viss mognad till eget ansvar flyttar man vidare till nästa steg i boendekedjan.

Kontaktperson

HVB-chef

Agneta Ödling

0934-143 40

072-226 03 55

agneta.odling@robertsfors.se

HVB Nova
0934-14342