Vega – utslussningsboende

Här arbetar totalt 5 Introduktionshandledare samt enhetschef (samma i hela verksamheten).

Varje ungdom har en särskild förordnad vårdnadshavare som tillsammans med personal stöttar ungdomen i vardagen.

Boendet på Vega ska vara en tid för att växa, utvecklas och förbereda sig för ett självständigt liv. Då man får stöd med fortsatta studier, fördjupad kunskap om det svenska samhället och om möjligt återanknyta till sin familj.

18+

Om man som artonåring tycker att man behöver fortsatt stöd och ser vår verksamhet som en trygg förankring som man vill fortsätta ta del av erbjuds ungdomen en plats i en träningslägenhet ute i samhället.

Personal på Vega står för den kontinuitet och det sociala sammanhang som ungdomen fortsätter att tillhöra och får där det stöd som denne har behov av.

Vid behov kan detta stöd fortgå tills ungdomen fyller 21 år.

Kontaktperson

HVB-chef

Agneta Ödling

0934-143 40

072-226 03 55

agneta.odling@robertsfors.se

Utslussningsboendet Vega
0934-14286